شنبه 30 تیر 1403  | English

آزمون های DELF/DALF

مخفف  Diplôme d’Etudes en Langue FrançaiseوDALF  مخففDiplôme Approfondi de Langue Française است.

اين ديپلم ها پيش نياز ورود به دانشگاه هاي فرانسه يا هر دانشگاه ديگري در دنياست كه در آن براي تدريس اززبان فرانسوي استفاده مي شود.اين امتحانات 2 بار درسال ; اواسط پاييز و اواسط بهار اختصاصا" دركانون زبان ايران وباهمكاري بخش فرهنگي سفارت فرانسه درتهران برگزارمي گردد. اين امتحانات ازسال 1992 مرتبا" درايران برگزارشده است.
تاریخ ثبت نام و تاریخ امتحانات در شهریور ماه هر سال اعلام می‌گردد.


 مرکز بین المللی مطالعات ﺁموزشی کشور فرانسه (جهت ﺁشنایی با امتحانات دﯾﭙلم‌های DELF /DALF وامتحانات TEF و TCF)